بایگانی‌ها: آزمون ها

ابزار اندازه‌گیری سازه‌های مشاهده نشده (متغییرهای مکنون). معمولا مجموعه‌ای از وظایف یا مسایل است که از مشارکت کننده خواسته می‌شود تا آن ها را پاسخ بگوید.

تست هالند

دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ به تست شخصیت شناسی هالند پاسخ دهید و فقط در چند دقیقه شغل موردعلاقه خود را بشناسید. تست شخصیت شناسی هالند به شما در شناخت خودتان مخصوصاً با تمرکز بر انتخاب شغل کمک می‌کند.      

تست هالند

دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ به تست شخصیت شناسی هالند پاسخ دهید و فقط در چند دقیقه شغل موردعلاقه خود را بشناسید. تست شخصیت شناسی هالند به شما در شناخت خودتان مخصوصاً با تمرکز بر انتخاب شغل کمک می‌کند.                    

هوش هیجانی گلمن

هوش هیجانی: هوش هیجانی مجموعه توانایی‌هایی است که به ما کمک می‌کنند هیجانات را در خود و دیگران، تشخیص داده و تنظیم کنیم. مولفه های هوش هیجانی شامل این پنج مهارت هستند: مؤلفۀ اول: خودآگاهی خودآگاهی یعنی اینکه نقاط قوت و ضعف خود را بشناسیم و بتوانیم انواع احساسات خود را از هم تشخیص دهیم. …

هوش هیجانی گلمن Read More »

هوش مالی کیوساکی

هوش مالی یک توانایی ذاتی نیست که دارای آن باشید یا نباشید لذا حتی اگر هرگز علاقه ای به ریاضیات و اعداد نداشته باشید می‌توانید در خود هوش مالی ایجاد کنید. در واقع این مجموعه ای از مهارت ها است که می توان و بايد به وسيله آموزش متخصصین و كاركردن در محل کار آموخته …

هوش مالی کیوساکی Read More »

اسکرول به بالا