رهبری و مدیریت کلاس

رهبری و مدیریت کلاس

مدرس: دکتر علیرضا یوسفی

کد isco دوره: 1345646579

طول دوره: 50 ساعت

زمان برگزاری: 6 مرداد 1400

پیش نیاز: ندارد

نوع آموزش: نظری و عملی

150,000 تومان

مدرس: دکتر علیرضا یوسفی

کد isco دوره: 1345646579

طول دوره: 50 ساعت

زمان برگزاری: 6 مرداد 1400

پیش نیاز: ندارد

نوع آموزش: نظری و عملی

150,000 تومان

سر فصل های دوره:

 

روش های کنترل موثر کلاس

اصول رهبری و مدیریت در کلاس

روش های کنترل افراد ناراضی در کلاس

اثر بخشی آموزش در توسعه فردی

روش های بهبود عملکرد در کلاس

اسکرول به بالا